Patientsikkerhed

Akkreditering

Da jeg er nyopstartet klinik, er jeg ikke akkrediteret på denne klinik, men har i 2020 gennemgået akkreditering med højeste godkendelse på klinikken, hvor jeg tidligere praktiserede. Jeg følger derfor alle retningslinjer og lovkrav.

Utilsigtet hændelse

Når noget går galt i sundhedsvæsnet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed som medfører skade eller risiko for skade.

En utilsigtet hændelse kendetegnes ved at man som patient eller pårørende tænker: “Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og i sundhedsvæsnet generelt”.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der ex. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr eller apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelsen af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Denne film forklarer det godt og kort:

Du kan også hente pjecen fra Styrelsen for patientsikkerhed “Hjælp os med at blive endnu bedre” her (https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx).

Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.

Klage og erstatning

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet.

Selvom du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning.

Læs mere om hvordan du søger erstatning hos Patienterstatningen (https://pebl.dk/)

Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk (https://stpk.dk/)